Partners

CNME, Maastricht en Regio

CNME staat voor Centrum voor Natuur- en Milieueducatie. Het doel van ons werk is het verbinden van mensen en natuur in Maastricht en de regio. We betrekken burgers, bedrijven en overheden bij hun natuurlijke omgeving en zo creëren we draagvlak voor duurzaam handelen.
www.cnme.nl

DaiRuDe Consultancy
DaiRuDe Consultancy ondersteunt start-ups en MKB bedrijven om innovatie duurzame producten en services sneller naar de markt te brengen. Hoe snel kan een nieuwe innovatie leiden tot een positieve cashflow? DaiRuDe Consultancy helpt ook benodigde financiële middelen te verkrijgen
www.linkedin.com

Een Verantwoorde Toekomst

Een Verantwoorde Toekomst heeft als ambitie zich in te zetten voor het uitdragen van het gedachtegoed van Ron Vuur.
www.eenverantwoordetoekomst.nl

Stichting Relim

Stichting Relim is een geaccrediteerd mens- en resultaatgericht leerwerkbedrijf met verschillende leerwerkplaatsen in Zuid-Limburg. Relim is vanaf 1988 gespecialiseerd in het begeleiden en ontwikkelen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
www.relim.nl

Stichting Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland is de onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.
www.vluchtelingenwerk.nl