Wat wij doen

De Computerbank is een Social Enterprise met een duurzaam oogmerk: niet het maken van winst is de doelstelling, maar mensen, bedrijven en instellingen bewust maken van …en het laten bijdragen aan een circulaire wereld door middel van afgeschreven / overtollige ICT-apparatuur.

Een samenwerkingsverband
Het initiatief De Computerbank is een samenwerking tussen verschillende ngo’s en netwerkorganisaties: CNME, DaiRuDe Consultancy, Een Verantwoorde Toekomst, stichting Relim, Stichting Vluchtelingenwerk.
De Computerbank is een Zuid-Limburgs sociaal initiatief voor Urban Mining.
• MVO: bedrijven schenken oude computers voor een tweede leven.
• Social return: zinvol werk voor kwetsbare burgers, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die de pc’s gereed maken voor
hergebruik.
• Hergebruik voor een lage prijs voor vluchtelingen, ouderen en kwetsbaren.
• Bij lease service aan huis voor gebruikers.
• Educatie en bewustwording door activering op ICT-gebied.

Visie en missie
Computers verdienen een tweede leven. Kwetsbare mensen verdienen toegang tot computers.De Computerbank verbindt deze doelen in de circulaire economie in Zuid-Limburg. Wij geloven in maatschappelijk betrokken ondernemen door afgedankte computers op te waarderen. De Computerbank helpt bedrijven bij het hergebruik van electronisch afval door deze geschikt te maken voor anderen. Vluchtelingen, ouderen en mensen met een laag inkomen krijgen toegang tot deze computers en ondersteuning. Zo realiseren we samen een circulaire economie. Concreet: oude ICT-apparatuur inzamelen, geschikt maken en inzetten voor hergebruik en verantwoord en gecertificeerd recyclen Wilt u ICT doneren, Klik op ICT doneren

Dit proces vullen wij in met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij bieden hen een veilige werkomgeving, coaching en perspectief. Veel apparatuur die afgeschreven is en ingeruild wordt, bieden wij een tweede leven. Bij De Computerbank wordt de gedoneerde hardware getest, schoongemaakt en gereed gemaakt voor hergebruik. De apparaten worden vervolgens afgezet via verschillende kanalen zoals stichtingen voor ouderen, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt of voor mensen met een kleine beurs. En mocht de computer echt aan het einde van zijn cyclus zijn, dan zorgen wij dat deze wordt verwerkt tot herbruikbare en schone grondstoffen.
Weggooien doen we niet. Alles is herbruikbaar. Dat is volgens De Computerbank de enige manier om verantwoord en duurzaam om te gaan met het milieu.

Wat is het doel?
· Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel laten nemen aan zinvol werk;
· Ouderen, mensen met zorgvragen en mensen met een kleine beurs betaalbare computers en ICT-diensten leveren;
· Reststromen en de afvalberg verkleinen door afgedankte computers hernieuwd in te zetten;
· Een samenwerkingsverband tussen ngo’s, bedrijven en netwerkorganisaties;
· De lokale economie stimuleren en social return voor de regio creëren;
· Hergebruik van schaarse grondstoffen;
· Gecontroleerd Life cycle management;
· Transparante verantwoording en verslaggeving;
· ICT apparatuur bereikbaar maken voor sociaal zwakkeren, ouderen en vluchtelingen;
· Educatieprogramma’s voor scholen opzetten over Duurzaamheid, Circulaire economie en Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.